Bliksembezoek Gambia december 2011

Door admin

Om te zorgen dat het door alle gulle gevers bij elkaar gebrachte geld allemaal goed besteed gaat worden, ben ik voor een kort bezoek naar Gambia gegaan.Het doel was aanzet te geven tot de oprichting van een zuster-stichting van H.E.L.P Gambian Children in Gambia, die als rechtspersoon zou kunnen opreden bij de aankoop van grond en het beheren van de school.

Het gesprek met de advocaat en de vertegenwoordigster van het Ministerie van Welzijn was prettig en opbouwend, maar het bleek dat de totale kosten van de juridische bijstand over het traject rondom aankoop, oprichting en vergunningen circa 6000 euro zou bedragen. Volgens de advocaat was dit een reƫel bedrag, maar mijn vriendin Susan van de Animal Care Association dacht hier anders over. (Voor 6000 euro moet bijvoorbeeld een politieman in Gambia 16 jaar werken!) Zij bracht mij in contact met een vriendin: Lady Kira Dalton van de African Oystertrust (africanoystertrust.co.uk), die al diverse nurseries en ziekenhuisjes heeft gebouwd. Met haar besprak ik het een en ander en zij gaf aan dat de regeringspolicy momenteel is de nurseries onder te brengen bij de lower basic (lagere school) om wild groei tegen te gaan.

Met haar samen ben ik naar Brikama gegaan en heb bij het Ministerie van Onderwijs gesproken over de mogelijkheid ons te vestigen op het terrein van de Farabe Banta lower basic. Aldaar was men erg enthousiast en ook bij de lower basic werden wij met open armen ontvangen.

Na een goed gesprek met de headmaster Mr Kema Bah, de deputy en een lid van de schoolraad en tevens van het village development committee, is besloten deze mogelijkheid verder uit te werken. Ik heb een prima plek gevonden binnen de schoolmuren, het ministerie en headmaster kunnen gratis voor de papierwinkel zorgen en de grond is gratis. Door uit sparen van al deze kosten zijn we in de positie de lower basic op een aantal knelpunten wat te helpen.

Ik heb al met al een heel goed gevoel over deze oplossing. Binnenkort vergaderd men in Farabe Banta over het plan en probeer ik met hulp van Kira, Lamin, Ebrima, de headmaster en de schoolboard een bouwplan en begroting te maken. In februari zijn we weer in Gambia en proberen dan weer wat stapjes te zetten.

Lamin, Mr Kemoh Bah (headmaster), Bob, Kira, Ebrima, Mr Barart Saidchan (schoolboard)

Lower basic

Het stukje grond waar ons schooltje waarschijnlijk gebouwd gaat worden.

De boom in het midden sprak mij enorm aan. Ik zie onze kinderen hieronder al hun middaghapje eten!!