Nieuwsbrief januari 2012

Door admin

Beste Mensen, wat een enorm mooi en inspirerend jaar hebben we achter de rug....................................... Vanaf de eerste voorbereidingen waarbij Edda, Minda,Thea en Yvonne de eerste stappen zetten voor het idee van een benefiet ter gelegenheid van mijn 25 jarig jubileum. En de eerste officiële stappen om een erkende stichting op te zetten waarbij Andries, Jos, Thea, Rory en Fleur zitting namen in het bestuur. Via de mooie publiciteit naar het hartverwarmende evenement waarbij zo velen zich in hebben gezet. Naar het geweldige bedrag dat wij samen bij elkaar hebben gebracht! Iedereen, de grote en kleine gevers BEDANK, bedankt, bedankt, alle lieve mensen, Christelijke Montessori De Populier en ook de bedrijven. Zo bijzonder om te ervaren dat zo velen een handje willen helpen. Gelukkig blijven ook nu de giften nog komen, want we hebben grote plannen!! Afgelopen Kerst zetten de kinderen van basisschool De Parkiet met hun kerstkaartenactie, hun beste beentje voor door mooie kaarten te maken en deze te verkopen. Hun mooie opbrengst kregen wij gestort!! De Dierenartsen Kring Den Haag besloot dit jaar geen flessen wijn rond te sturen naar de collegae, maar alleen een kaart met onze kinderen erop. Het uitgespaarde geld kwam naar onze rekening..... Nu op naar een NIEUW SPANNEND BELANGRIJK JAAR, Andries en Jos zijn bezig hun relaties en de Dalton te inspireren onze stichting ook in de toekomst te verzekeren van steun. Binnenkort verschijnt er van hun hand een flyer waarmee we gemakkelijk mensen kunnen informeren over onze droom. De vorderingen die ik eind 2011 in Gambia heb kunnen maken zijn verderop op de website te lezen. Het ziet er naar uit dat we in 2012 zo spoedig mogelijk gaan bouwen, en vóór het eind van het jaar kunnen gaan draaien met DRIE of VIER klasjes!! De kinderen gaan onderwijs krijgen van gediplomeerde krachten. Daarbij willen we zorgen dat zij in ieder geval op school een kleine maaltijd krijgen, zodat ze niet met hongerige buikjes hoeven rond te lopen. Via de website houdt Rory jullie op de hoogte van alle vorderingen en er zijn ook plannen om aan de hand van foto's gerichte sponsoring te vragen voor de allerarmste kinderen die nog wat extra ondersteuning nodig hebben.... Zoals jullie zien grote plannen en we hopen daarbij op jullie aanhoudende financiële en morele steun!! EEN HEEL GOED 2012 !!! Bob Breuk